Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

27 évesek vagyunk

Galéria

Ünnepség a Határőröknél

2017. szeptember 30-a nevezetes dátumként marad meg minden egyes Egyesületi tag emlékezetében. Ezen a napon ünnepelte a Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete az Idősek Napját, valamint az Egyesület megalakulásának 25. évfordulóját.

Az ünnepségen megjelent Dr. Polyák Zsolt r. ddtbk. a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Hudák Pál r. ezredes megyei főkapitány-helyettes, Berczi László r. alezredes Humánszolgálat vezetője, Dr. Havasi Zoltán r. ddtbk. a REHOSZ Elnöke, Zalai Mihály a Békés Megyei Közgyűlés Elnöke, Dávid Zoltán Orosháza Város Polgármestere, Szrenka Pálné a Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének Elnöke, a társ nyugdíjas szervezetek képviselői, valamint a Vajdasági és a Nagyszalontai együttműködő nyugdíjas szervezetek képviselői is.

Zalai Mihály ünnepi beszédében az idősek megbecsüléséről, róluk való gondoskodásukról beszélt, majd 3 főnek adott át elismerést. Dávid Zoltán Polgármester is a nyugdíjasok helyzetét és segítését emelte ki hozzászólásában és 3 főnek ajándéktárgyat adott át.

Dr. Polyák Zsolt r.ddtbk. főkapitány úr három 70. életévét betöltött egyesületi tagnak adott át tárgyjutalmat az Idősek Napja alkalmából. részére

Ludvig József ny. hőr. alezredes levezető elnök ezt követően felkérte Zipperer József ny. hőr. alezredes urat, mint alapító tagot, hogy méltassa az Egyesület elmúlt 25 évét, melyet követően Hortobágyi Zoltán ny. r. ezrede az Egyesület elnöke adott át 9 fő még életben lévő alapító tag részére emléklapot, emlékplakettet és a 25 évről szóló könyvet.

Az Orosházi Festők Érdekvédelmi Egyesülete nevében Bodrogi Béla elnök-helyettes adott át 3 fő alapító tag részére festményt, akik huzamosabb időn keresztül töltöttekbe vezető tisztséget az egyesületben.

Ezt követően Hortobágyi Zoltán elnök méltatta az elmúlt 5 évben kialakult eredményes együttműködést a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal és átadott egy orosházi festő művész alkotását és egy emléklapot főkapitány úrnak.

A hosszan tartó taps után következett az igazi meglepetések sora, amikor is Berczi László Szolgálatvezető úr lépett a mikrofonhoz és felolvasta a parancsot, miszerint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője csapatzászlót adományoz az egyesület részére, melyet hatalmas ováció és vastaps kíséretében adott át az egyesület vezetőjének.

Ezt követően főkapitány úr szalagot kötött a csapatzászlóra, majd Őt követve a meghívott vendégek szintén egy-egy szalag feltűzésével fejezték ki elismerésüket az Egyesület felé, amit rövid szóbeli hozzászólásukban is méltattak.

Ezzel még nem értek véget a meglepetések, ismét Berczi László lépett a mikrofonhoz és felolvasta azt a parancsot, amelyben a főkapitány úr munkája elismeréseként Kossuth Díszkardot adományoz az elnöknek, három fő részére pedig tárgyjutalmat.

A szűnni nem akaró tapsvihart csak a levezető elnök hangja csitította le, amikor is bejelentette a kulturális műsor kezdetét, melyben Kőszegi Ferenc énekművész operett-és népdalcsokrot adott elő az ünnepség résztvevőinek, hatalmas sikerrel, és hogy ne szakadjon meg a jó kedv a zenekar rázendített a kedvenc slágerekre, amit csak az ebéd elfogyasztása szakított meg egy kis időre. Az ebéd elfogyasztása után folytatódott a zene és a jókedvű tagjaink máris táncra perdűltek, feledve a betegségeiket, a mulatság késő délutánig tartott. Csodálatos és feledhetetlen napot töltöttünk 2017. szeptember 30-án, melyet az Egyesület tagjai és a Főkapitányság sem fog elfelejteni.

Köszönetemet fejezem ki a teljes tagság nevében a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésének, külön Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornoknak, aki korrekt, a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló együttműködést alakított ki egyesületünkkel.

Orosháza, 2017.10. 01.

Hortobágyi Zoltán ny. r. ezredes ElnökVissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe