Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Beszámoló

2015 Archiv

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete

Közhasznúsági beszámoló

2014 év

 

A közhasznúsági beszámolót

az Alapszabályzatban meghatározott hét szempont szerint  kellett elkészíteni.

 

1.      Számviteli beszámoló

A Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete 2014 évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze, mely áll a közhasznú eredmény kimutatásból és a mérlegből.

Az eredmény kimutatás alapján a nettó árbevétel: 1.828 e Ft. Ez összetevődik tagdíj bevételből mely: 390 e.Ft  egyéb támogatásból: 500 e.Ft, magánszemély támogatásából: 17e.Ft .

A pénzügyi műveletek bevétele annyira kevés összeg, hogy nem éri el az ezer forintot sem. Anyagjellegű ráfordítások:

38 e.Ft. személyi jellegű ráfordítások: 1.243 e.Ft  igénybe vett szolgáltatások költségei: 84 e.Ft egyéb szolgáltatás költsége ( bankktg ): 19 eFt, egyéb ráfordítás költsége: 2 eFt. a forgóeszközök összege: 818 eFt.

 

2.      Költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben az Egyesület 424.640.-Ft támogatást könyvelhetett el, mely összetevődik az Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert 20.000.-Ft-ból amelyet a Határőr napi költség fedezetére használtunk fel, valamint a NEA pályázaton elnyert 404.640.-Ft-ból, melyet az ebben az évben megszervezett kirándulásunk szállás és útiköltség fedezetére fordítottunk. (2.sz.melléklet)

 

3.      Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

Az Egyesület mérleg szerinti eredménye 430 e Ft-al növekedett. A tőkéje 441 eFt-al gyarapodott az előző évhez viszonyítva. (3. sz.melléklet.)

 

4.      Célszerinti juttatások kimutatása

Ebben az évben célszerinti juttatásként 2.000.-Ft-ot utaltunk a Hontravel Kft-nek nevezési díj címen. (4.sz.melléklet )

 

   5.  Központi költségvetési szervtől kapott támogatás, egyéb támogatás mértéke

2014-ben Egyesületünk 517.255.-Ft támogatást kapott. Ez összetevődik az Egyesületi tagok adományából mely: 16.690.-Ft, a NEA pályázati összegből amely 404.640.-Ft, továbbá az Önkormányzat támogatásából mely: 20.000.-Ft, valamint az adóhatóság által átutalt Szja 1%-ból melynek összege: 75.925.-Ft. (5.sz.melléklet )

 

6.     A Közhasznú Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke.

Egyesületünk vezetői – mivel társadalmi munkában végzik tevékenységüket, ezért  semmilyen juttatásban nem részesülnek. (6.sz.melléklet )

 

7.    A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámoló

Mivel Egyesületünk közhasznú szervezet, az Alapszabályzatunkban meghatározott feladatok közül a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása címszó alatt ebben az évben folytattuk a tavalyi évben megkezdett kerekévfordulósok köszöntését közösen megtartott rendezvények keretében, melyen az ünnepeltek közvetlen családtagjai is részt vehettek.

Ha értesítést kaptunk beteg tagtársainkról, akkor azokat meglátogattuk.

Az elhunyt tagtársunk temetésén képviseltük Egyesületünket, és koszorút helyeztünk el sírjára. Kettő fővel rendszeresen részt veszünk a Civil Szervezetek Szövetsége által rendezett tájékoztatókon, ahol segítséget nyújtanak a pályázatok elkészítéséhez.

Ebben az évben benyújtott pályázatunk ismét nyert a tavalyihoz hasonlóan, de most sikerült anyagi juttatáshoz is hozzájutni.

Kulturális tevékenység keretében megtartottuk a Nőnapi ünnepséget, melyen 86 fő vett részt. Május hónapban megrendeztük a szokásossá vált férfi napot melyen 86 fő süthette a szalonnát a sikeres műsorszámok után.

Júniusban megtartottuk a Határőrség Napját melyen vendégül láttuk a 120 fő részvevőt.

Októberben sor került az Idősek Világ Napja rendezvényre, melyen 110 fő vett részt. Még októberben megrendeztük az egészségügyi és sport napot. Ahol szintén vendégül láttuk a résztvevő 55 főt.

Rendszeresen részt vettünk más Egyesületek rendezvényein is, így a minden évben megrendezésre kerülő Békéssámsonon tartandó Regionális Tavaszi Kulturális rendezvényen, ahol a Néptánc együttesünk is nagy sikert aratott.

30 fővel képviseltük Egyesületünket a Rendőr Múzeum vándorkiállításán.

Május hónapba is sor került  kettő rendezvényen való részvételre, Rákóczi Telepi Nyugdíjas Klub meghívására 8 fő, az Orosházi Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja rendezvényén 10 fő képviselte Egyesületünket.

Továbbá részt vettünk a Szanazugban megrendezett baráti találkozón 20 fővel, az Orosházi Horgásztónál rendezett egészségügyi programon 19 fővel, a VIII. Járási és Kulturális Fesztiválon 35 fővel, a megyei egészségügyi és sport napon 10 fővel, a Gádorosi Nyugdíjas Egyesület rendezvényén 11 fővel, a Budapesten megtartott Generációk találkozóján, melyen a rendőr nyugdíjas egyesülettel közösen 15 fővel képviseltettük magunkat.

Jelen voltunk a megyei nyugdíjas Szövetség által rendezett Idősek Világnapja rendezvényen 20 fővel, valamint a Békés Megyei Redőr-főkapitányság által megtartott nyugdíjasok évadzáró ebédjén. Ebben az évben is megszerveztük és lebonyolítottuk a 4 napos kirándulásunkat, mellyel az Erdélyben található magyar vonatkozású múzeumokat, sírhelyeket, irodalmi emlékhelyeket sikerült megtekintenünk. A kiránduláson 47 tagtársunknak sikerült kikapcsolódni.

Kulturális örökség megóvása keretében a volt Határőr laktanya területén lévő kopjafa környékét rendbe tettük, és a Hősök Napján megkoszorúztuk.

Részt vettünk a városi koszorúzási ünnepségeken március 15-én és október 6-án, ahol az Egyesület nevében a vezetőség minden alkalommal koszorút helyezett el a hősök emlékére.

Környezetvédelmi nap keretében 35 fő 19 zsák szemetet szedett össze a Városüzemeltetési  Zrt által meghatározott területen.

 

Orosháza, 2015 február 15.

 

Hortobágyi Zoltán                                                           Zsurka Jánosné

     Egyesület elnöke                                                           gazdasági vezető

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Határőr Nyugdíjasok Egyesülete 2015.02.14-i Közgyűlésén egyhangúlag elfogadta.

 

MELLÉKLETEK:

 

18383939-9499-529-04

 

Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklet

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

2014 év

Támogatást

Támogatás

Támogatás

Felhasználás

Felhaszn.össz.

Felhaszn.össz.

Átvitel

Elszámolás

nyújtó

időpontja

összege

célja

előző évi (Ft)

tárgyévi (Ft)

összeg (Ft)

határideje

Helyi Önkor-

2014.08.25

20.000

Határőr Napi

20 000

20.000

0

2014.09.30

mányzat

 

 

ünnepség

 

 

 

 

Elkülön.áll.

 

 

 

 

 

 

 

pénzalapból

2014.03.17

404 640

szállás,utiktg.

 

404 640

 

2014.10.31

összesen:

 

424 640

 

20 000

424 640

0

 

 

 

 

 

 

 

18383939-9499-529-04

Közhasznúsági jelentés 3. sz.melléklet

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

2014.év

Megnevezés

Előző évi

Tárgyévi

Változás

Változás

Megjegyzés

 

összeg (eFt)

összeg (eFt)

%

e Ft

 

Saját tőke

377

818

217

441

 

Jegyzett tőke

 

 

 

 

 

Tőke tartalék

 

 

 

 

 

Értékelési tartalék

 

 

 

 

 

Eredmény tartalék

 

 

 

 

 

Mérleg szerinti eredmény

11

441

401

430

 

 

 

 

 

 

 

18383939-9499-529-04

Közhasznúsági jelentés 4. sz melléklet

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

2014.év

Juttatás megnevezése

Juttatás

Juttatás

Eltérés

Eltérés

Megjegyzés

 

összege(Ft)

összege (Ft)

%

Ft

 

 

előző évi

tárgyévi

 

 

 

Közhasznú tevékenység

 

 

 

 

 

keretében nyújtott

0

2 000

100

2 000

 

Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

összesen

 

 

 

 

 

Természetbeni juttatások

 

 

 

 

 

összesen

 

 

 

 

 

Összesen:

0

2 000

100

2 000

 

Egyéb célszerinti,de nem

 

 

 

 

 

közhasznú tevékenység

 

 

 

 

 

keretében nyújtott

 

 

 

 

 

juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

Összesen:

0

2 000

100

2 000

 

Mindösszesen:

0

2 000

100

2 000

 

 

 

 

 

 

 

18383939-9499-529-04

Közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklet

Kimutatás a kapott támogatásokról

2014 év

Juttatás megnevezése

Támogatott

Támogatás

Támogatás

Változás

Változás

 

cél

összege (Ft)

összege (Ft)

%

Ft

 

 

előző évi

tárgyévi

 

 

Központi költségvetési

 

 

 

 

 

szervtől

 

 

 

 

 

Nemzeti civil alapprogr.

szállás,utiktg.

0

404 640

100

404 640

Helyi Önkormányzat

Határőr Nap

20 000

20 000

0

0

Magánszemélyektől

 

4 500

16 690

370

12 190

SZJA1%(APEH)

 

69 588

75 925

109

6 337

Egyéb

 

0

 

 

 

Összesen:

 

94 088

517 255

579

423 167

 

 

 

 

 

 

18383939-9499-529-04

Közhasznúsági jelentés 6. sz. melléklet

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2014 év

Juttatás megnevezése

Juttatás

Juttatás

Eltérés

Eltérés

Megjegyzés

 

összeg (Ft)

összege (Ft)

%

Ft

 

 

előző évi

tárgyévi

 

 

 

Célszerinti pénzbeli

 

 

 

 

 

kifizetések

 

 

 

 

 

Tiszteletdíjak,megbízási

 

 

 

 

 

díjak

 

 

 

 

 

Költségtérítések

 

 

 

 

 

Adott kölcsönök összege

 

 

 

 

 

Juttatások

 

 

 

 

 

Összesen:

0

0

0

0

 

 

 

 

 


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe