Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Feljegyzés

2016 Archiv

a 2016.február 20-i Közgyűlésről


A Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete 2016 február 20-án tartotta az éves beszámoló, és egyben tisztségújító Közgyűlését, mintegy 130 fő részvételével.

A Közgyűlésen meghívott vendégként részt vett: dr Polyák Zsolt r.ddtbk,
Békés megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője,
Berczi László a BmRFK Igazgatóság Humán Szolgálatának Vezetője
Zahorán György nyá.r.ezredes a Békés megyei Fegyveres Erők
és Testületek Nyugállományú Klubjának Vezetője
Benkő Mihály nyá.r.alezredes a Békés megyei Nyugdíjas Rendőr
Egyesület Elnöke.

A levezető Elnök üdvözlő szavai után Hortobágyi Zoltán ny.ezredes az Egyesület Elnöke tartotta meg a 2015 évről szóló Elnökségi beszámolóját, mely során kiemelte, hogy a kitűzött célokat az évben maradéktalanul teljesítette az Egyesület. Eredményes munka nyomán 25 fő került az értékelt időszakban felvételre, ami azt bizonyítja, hogy az Egyesület a magas színvonalú rendezvényekkel, korrekt együttműködési elveivel vonzóvá tette az Egyesületet.

Az Elnök beszámolója után – Zsurka Jánosné - Gazdasági vezető pénzügyi, majd közhasznúsági beszámolója következett, ahol kitűnt, hogy az Egyesület ezen a téren is eredményeket könyvelhetett el.
Mind ezeket bizonyította a PEB Elnökének a beszámolója is.

Az elhangzott beszámolók után hozzászólásokra került sor, ahol valamennyi hozzászóló hangsúlyozta, hogy egy egységbe forrott, kiemelkedő tevékenységet ellátó Egyesület a Határőr Nyugdíjas Egyesület.

Ugyanakkor elhangzott jó néhány tanács, javaslat a leendő Elnökség részére, melyeket valóban be kell építeni a 2016 év munkájába.
dr. Polyák Zsolt Főkapitány Úr is hozzászólt a beszámolókhoz, elismerve és méltatva az Egyesület eredményeit, munkáját. Kitért a hozzászólásában a megyei Főkapitányság és az Egyesület együttműködésére, melyet szintén eredményesnek ítélt meg.
A még eredményesebb, hatékonyabb együttműködés megvalósításáért egy MEGÁLLAPODÁST írt alá Polyák Úr és Hortobágyi Úr, melyben rögzítve lett, hogy a Megyei Rendőr-főkapitányság 1.000 km térítésmentes lehetőséget biztosít szolgálati gépjárművel és gépkocsi-vezetővel az Egyesület részére 1 évre.

Hatalmas taps és ováció fogadta ezt a gesztust a jelenlévők részéről.
Ezt követően a 2016. évi Munkaterv és Pénzügyi Terv előterjesztésére és megvitatására került sor, amely olyan jól volt előkészítve – előzetes vélemények, javaslatok kikérésével – hogy vita nélkül lett elfogadva.
Következőkben felvételi kérelmek elbírálására ( 12 fő ), határon túli együttműködési kapcsolatok jóváhagyásáról, a 2017 évi tagdíj megállapításáról, valamint a Békés megyei Civil Szövetség Tagsági viszony megszüntetéséről döntött a Közgyűlés.

És, ami hatalmas sikert aratott, a hivatalos ceremóniák után dr Polyák Zsolt r.ddtbk. Úr elismeréseket adott át, így „SZENT GYÖRGY” emlékplakettet vehetett át dr Rusznák Jolán ny.hőr alezredes Asszony az Egyesület Etikai – Fegyelmi Bizottságának Elnöke.
Rendőrségi emlékplakettet vehetett át a Főkapitány Úrtól Papp Imre László nyá.hőr.alezredes Kulturális Szervező és Tóthné Aradi Anikó tag.

A Főkapitányi elismerések után Hortobágyi Zoltán Elnök ismertette az éves csoportok közötti verseny eredményét, miszerint már második alkalommal lett első helyezett a VII.számú csoport, második helyezett a III.számú csoport és harmadik helyet szerezte meg az I.számú csoport.
Továbbá elismerésként emléktárgyat és oklevelet adott át az Elnök Úr Zipperer József nyá.hőr alezredesnek, Elnök-helyettesnek, aki 16 éve már vezetőségi tag, majd Hudacsek Géza nyá.főtörzszászlós vehette át az emléktárgyat, hasonlóan Holecska József nyá.hőr.alezredes is.
Emléktárgyat és oklevelet kapott még Zsarnai Imre nyá.hőr.alezredes, Kun Imre nyá.hőr.alezredes, és Verasztó István csoportképviselő.

Most már csak egy napirendi pont volt hátra, mégpedig egy nagyon lényeges a tisztségújítás.

Zsarnai Imre a Jelölő Bizottság Elnöke ismertette a tagokkal történő elbeszélgetés során minden tisztségviselőre egyhangúlag voksoltak, illetve egy-egy tisztségre csak egy jelölt volt, így a szavazás már könnyebben ment, és az Egyesület Elnökének újabb négy évre – újra Hortobágyi Zoltán nyá.ezredest választotta a Közgyűlés.

Elnök helyettesnek: Ludvig József nyá.hőr alezredes-t
Titkárnak: Kunos Sándorné nyá.hőr.alezredes-t
Gazdasági vezetőnek: Zsurka Jánosné nyá.kormánytisztviselő-t
Pénztárosnak: Holecska Józsefné tag-ot
Kulturális szervezőnek: Papp Imre László nyá.alezredes-t


Ezt követően szintén egyhangúlag kerültek megválasztásra a csoportképviselők ( 7 orosházi és 3 vidéki csoportnál ), valamint az állandó Bizottságok Elnökei és tagjai.

Ezen hosszadalmas napirendi pontok után, jól esett a finom ebéd, amit a jelenlévők közösen fogyasztottak el.

Orosháza 2016. február 22.

Hortobágyi Zoltán nyá.ezr.
Elnök

FOTÓK A GALÉRIÁBAN!


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe