Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Határozatok

2014 Archiv

Vezetőségi Ülés Határozat


1.(2014.01.08.) számú vezetőségi határozat


Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, Gabnai István tagfelvételi kérelmét 2014.01.01. hatállyal. Fent nevezett pártoló tag és az V. csoportba került besorolásra.


Orosháza

2014. évi Közgyűlés határozatai

 

 

1/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Aradi Anikó tagtársunkat.

 

 

2/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Szeles István és Koczka Ferenc tagtársainkat.

 

 

3/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a meghívóban szerepelő napirendi pontokat.

 

 

4/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alapszabály 3. oldalán a 2/d pont kiegészítését.

 

 

5/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alapszabály 12. oldal 4. pont utolsó előtti mondatának törlését, és a 2011. évi CLXXV tv VI. fejezet 27-30. §., valamint a VII. fejezet 42-46. §. előírásaival helyettesítette.

 

 

6/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az alapszabály 13. oldalán az 5. pontban foglaltak módosítását, miszerint a beszámolót a közhasznúsági mellékletekkel együtt minden év május 30-ig meg kell küldeni és letétbe helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál.

 

 

7/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Alapszabály záradék részének a módosítását. a 2011. évi CLXXV törvény  ide vonatkozó paragrafusának előírásaival.

 

 

8/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta azt az Elnökségi javaslatot, miszerint a 2011. évi CLXXV törvény előírásainak megfelelően be kell nyújtani a Gyulai Törvényszékhez a kérelmet az előírt melléklettel ahhoz, hogy továbbra is közhasznú egyesületként működhessünk.

 

 

9/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a az Elnök által beterjesztett éves elnökségi beszámolót.

 

 

10/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a gazdasági vezető által beterjesztett éves költségvetési beszámolót.

 

 

11/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a gazdasági vezető által beterjesztett közhasznúsági beszámolót.

 

 

12/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta PEB elnökének éves beszámolóját.

 

 

13/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta titkár által beterjesztett 2014. évi munkatervet.

 

 

14/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a gazdasági vezető által beterjesztett 2014. évi költségvetési tervet.

 

 

15/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Ludvig Józsefet a 2. számú csoport képviselőjeként történő megbízását, miután Péter Istvánné lemondott csoportvezetői megbízatásáról.

 

 

16/2014. február 15. Közgyűlési Határozat

 

A Közgyűlés 112 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Holecska Józsefnét a 4. számú csoport képviselőjeként történő megbízását, miután Kókainé Bokor Ibolya lemondott csoportvezetői megbízatásáról.

 

 

Orosháza, 2014. február 15.

Vezetőségi Ülés Határozat


2.(2014.01.08.) számú vezetőségi határozat


Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, Megyesi Lászlóné tagfelvételi kérelmét 2014.01.01. hatállyal. Pártoló tag és a levelező csoportba került besorolásra.

Orosháza

Vezetőségi Ülés Határozat


3.(2014.01.08.) számú vezetőségi határozat


Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, Kneifel Imre szolg. jár. hőr ftzls felvételi kérelmét. Nevezett a III. csoportba került besorolásra.

Orosháza

Vezetőségi Ülés Határozat


4.(2014.01.08.) számú vezetőségi határozat


Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, Pál János József nyá hőr ezds felvételi kérelmét. Nevezett a VI. csoportba került besorolásra.


Orosháza

Vezetőségi Ülés Határozat


5.(2014.02.05.) számú vezetőségi határozat


A Gyulai csoport azt kérte Elnök Úrtól, hogy a Közgyűlésre kisbusszal utazhassanak az Egyesület költségvetésének terhére. A Vezetőség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy egy alkalommal utazhatnak, azonban a kisbusz költségének felét fizeti az Egyesület, a másik felét az utazó tagoknak kell kifizetniük.


Orosháza

Vezetőségi Ülés Határozat


6.(2014.02.05.) számú vezetőségi határozat


Szeles István tagunk idén ünnepli kerekévfordulós születésnapját. Azzal kereste meg csoport képviselőjét, hogy nem kíván részt venni a közös ünneplésen ezért az éves Közgyűlésen köszöntsük őt. Mivel 2013.-ban úgy döntött a Közgyűlés, hogy évi kettő alkalommal ünnepélyes keretek közt köszöntjük kerekévfordulós tagjainkat, ezért a Vezetőség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy nem tehetünk és nem is teszünk senkivel kivételt, így csoportképviselője vegye meg az ajándékát és köszöntse fel Őt.


Orosháza

Vezetőségi Ülés Határozat


7.(2014.03.05.) számú vezetőségi határozat


Az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. évre kiírt közművelődés célú támogatásra idén is a Határőrnapi költségek csökkentése érdekében pályázunk. A vezetőség a határozatot egyhangúan, tartózkodás és ellenvélemény nélkül fogadta el.

Orosháza

Vezetőségi Ülés Határozat


8.(2014.04.02.) számú vezetőségi határozat


Az éves Munkatervünknek megfelelően 2014. április 16.-án Köztisztasági napot tartunk, melynek megszervezésével Zsurka Jánosnét és Zipperer Józsefet bízzuk meg.

Orosháza, 2014.


Vezetőségi Ülés Határozat


9.(2014.04.02.) számú vezetőségi határozat


A kerek évfordulósok első féléves köszöntése a Munkatervnek megfelelően 2014. április 26.-án kerül megrendezésre, az esemény megszervezésével Kunos Sándornét és Hudacsek Gézát bízzuk meg.


Orosháza, 2014.

Vezetőségi Ülés Határozat


10.(2014.04.02.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Szincsák Demeter tagfelvételi kérelmét, 2014. január 1. hatállyal, a Lökösházi csoportba.

Orosháza, 2014.


Vezetőségi Ülés Határozat


11.(2014.04.02.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Ködmön István tagfelvételi kérelmét. 2014. január 1. hatállyal, a Lökösházi csoportba.

Orosháza, 2014.

Vezetőségi Ülés Határozat


12.(2014.04.02.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Ködmön Klára tagfelvételi kérelmét, 2014. január 1. hatállyal, a Lökösházi csoportba.


Orosháza, 2014.

17/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Aradi Anikó tagtársunkat.

 

18/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Szeles István és Brájer Pál tagtársainkat.

 

19/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javasolt napirendi pontot, vagyis a Gyulai Törvényszék által 2014. április 11-én hiánypótlásra visszaadott Alapszabály kiegészítésének és hiányok pótlásának az elfogadása.

 

20/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a „civil szervezet” megnevezés helyett a „társadalmi szervezet” megnevezés szerepeljen mindenhol az Alapszabályban.

 

21/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta hogy a „közhasznúsági jelentés” kifejezés helyett az Alapszabályban mindenhol a „közhasznúsági melléklet” megnevezés szerepeljen.

 

22/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta azt a kiegészítést, hogy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a vezetőség beszámolójának elfogadása.

 

23/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a kiegészítést, a vezetőség határozatképességéről.

 

24/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta azt a teljes szöveget, amelyet az Ectv. szerinti összeférhetetlenségi okokat tartalmazza.

 

25/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta miszerint az egyesület éves árbevétele nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

 

26/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta azt a módosítást, miszerint az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.

 

27/2014. Rendkívüli Közgyűlési Határozat

A rendkívüli közgyűlés 82 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a azt a kiegészítést, miszerint a 2011. évi CLXXV tv. 33. § a meghatározó, és a 4. pontból törölve lett a szakaszhely megjelölés.

 

 

Orosháza, 2014. április 26.

 

Kibővített Vezetőségi Ülés Határozat


13.(2014.05.07.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Határőr Napi rendezvény rendező bizottságának vezetőjét és tagjait. A bizottság vezetője: Zipperer József, tagjai: Holecska József, Papp Imre László, Ludvig József, Bálint György, Zsurka Jánosné.

Orosháza, 2014.

Kibővített Vezetőségi Ülés Határozat


14.(2014.05.07.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Egyesületünk tagjainak nem kell ebéd térítést fizetnie a Határőr Napi rendezvényünkön.


Orosháza, 2014.

Vezetőségi ülés határozat


15.(2014.05.07.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Egyesületünk névjegyzékéből töröljük a Makói csoport tagjait az Alapszabály III. fejezet 2./ pont 4. francia bekezdése alapján, amely kimondja, hogy „a Vezetőség törölheti azt a tagot, aki saját hibájából az éves tagdíjfizetési kötelezettségét az esedékességkor nem rendezi”. Az Alapszabály V. fejezet 2./ pontja kimondja, hogy „a tagdíjat a tárgyév első negyedévében (március 31.-ig) kell megfizetni”. A csoport tagjait a határozatról értesíteni kell.


Orosháza, 2014.

Vezetőségi ülés határozat


16.(2014.07.02.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Duna András tagfelvételi kérelmét, 2014. július 1. hatállyal, a III. számú csoportba.


Orosháza, 2014.

Vezetőségi ülés határozat


17.(2014.08.06.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Sin Géza nyá hőr zls VI. csoport képviselő lemondását és Pál János nyá hőr ezds 2014. augusztus 01. hatállyal történő megbízását a csoport képviselői feladatok elvégzésére az Egyesület soron következő Közgyűléséig.


Orosháza, 2014.

Kibővített Vezetőségi Ülés Határozat


18.(2014.09.03.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, Papp Imre Lászlót 2014. szeptember 01.-i hatállyal az Egyesület Kulturális Szervezői feladatát ellássa, egyben az V. csoport képviselői feladatai alól felmenti a következő Közgyűlés időpontjáig.


Orosháza

Kibővített Vezetőségi Ülés Határozat


19.(2014.09.03.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az V. csoport képviselői feladatokat 2014. szeptember 01.-i hatállyal a következő Közgyűlés időpontjáig Szigeti Béla lássa el.

Orosháza

Kibővített Vezetőségi Ülés Határozat

20.(2014.12.03.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, Gabnai Istvánné tagfelvételi kérelmét 2015. január 1.-i hatállyal.

Orosháza, 2014.

Kibővített Vezetőségi Ülés Határozat

21.(2014.12.03.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, Verasztó István megbízását a VI. csoport képviselői feladatainak elvégzésére a jelen határozat dátumától a következő Közgyűlés időpontjáig.

Orosháza, 2014.


Kibővített Vezetőségi Ülés Határozat

22.(2014.12.03.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, Pál János nyá ezds lemondását a VI. csoport képviselői feladatok végzéséről a vezetőségi ülés dátumától, vagyis 2014. december 03.-i hatállyal.

Orosháza 2014.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe