Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Határozatok

2013 Archiv

1.(2013.01.04.) számú elnökségi határozat

Jelen vanak:
Hortobágyi Zoltán Elnök
Zipperer József Elnökhelyettes
Kunos Sándorné Titkár
Zsurka Jánosné Gazdasági Vezető
Hudacsek Géza PénztárosAz elnökségi ülés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2013. évi Munkaterv tervezetre vonatkozó javaslatokat, melyeket az Elnök úr terjesztett elő. Az első: szeptember hónapban HŐR Dózsa emléknap keretében sportnap rendezése, melynek főszervezői Szeles István és Bodrogi Béla. A másik: december 18.-án karácsonyi ünnepséget, illetve Óév búcsúztatót tartani. A 2013. évi Munkaterv tervezetet a javasolt rendezvényekkel ki kell egészíteni, valamint azt az éves Taggyűlés elé kell vinni elfogadás céljából.

Orosháza, 2013.

2013. évi Taggyűlés


1/2013. február 16. Taggyűlési Határozat


A Taggyűlés 106 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Aradi Anikó tagtársunkat.

2/2013. február 16. Taggyűlési Határozat


A Taggyűlés 105 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Szeles István és Koczka Ferenc tagtársainkat.

3/2013. február 16. Taggyűlési Határozat


A Taggyűlés 107 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beterjesztett napirendi pontokat.

4//2013. február 16. Taggyűlési Határozat


A Taggyűlés 107 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2012. évben végzett munkáról szóló elnöki beszámolót.

5/2013. február 16. Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés 107 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2012. évi költségvetési, pénzügyi beszámolót.

6/2013. február 16. Taggyűlési Határozat


A Taggyűlés 107 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2012. évi Közhasznúsági munkáról szóló beszámolót.

7/2013. február 16. Taggyűlési Határozat


A Taggyűlés 107 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. évben munkájáról szóló jelentést.

8/2013. február 16. Taggyűlési Határozat


A Taggyűlés 107 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2012. évi Munkatervet.

9/2013. február 16. Taggyűlési Határozat


A Taggyűlés 101 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a kerek évfordulós születésnapok szervezett keretek közötti köszöntését.

10/2013. február 16. Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés 107 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2012. évi költségvetési és pénzügyi tervet.

11/2013. február 16. Taggyűlési Határozat


A Taggyűlés 107 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Civil Szervezetek Szövetségéhez történő csatlakozást.
2.(2013.01.04.) számú elnökségi határozatAz elnökségi ülés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az éves Taggyűlésen elismerésre javasoltak névsorának módosítását. Cseh István helyett Rácz Mihály, Brájer pál helyett Péter Istvánné, valamint Hudacsek Gézával kiegészül a névsor.

Orosháza, 2013.3.(2013.01.04.) számú elnökségi határozat

Az elnökségi ülés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az új belépők tagként való felvételét, valamint javasolta az éves Taggyűlés elé terjeszteni elfogadásra.

  • Bodrogi Béla nyá HŐR alez (V. csoport)
  • Tompos Erzsébet nyá rendőr ka (levelező)
  • Horváth Kálmánné pártoló (II. csoport)


Orosháza, 2013.4.(2013.01.06.) számú elnökségi határozat


Zsurka Jánosné javaslatát, hogy anyagi okok miatt másik könyvelőt bízzunk meg az Egyesület könyvvezetési feladatának ellátásával az Elnőkség egyhangúlag tartózkodás nélkül elfogadta. Az új könyvelővel Raczkó Pálnéval meg kell kötni a megbízási szerződést, valamint a jelenlegivel fel kell bontani.

Orosháza, 2013.


5.(2013.01.06.) számú elnökségi határozatAz Elnökség 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással felvette az Egyesületünkbe pártoló tagként Csapóné Antali Zsuzsannát.


Orosháza, 2013.


Kibővített vezetőségi ülés


21.(2013.12.04.) számú kibővített vezetőségi határozat

Az Vezetőség egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az Egyesület három tagú Elnöksége a jelenlegi Elnök, Elnökhelyettes és Titkár legyen.22.(2013.12.04.) számú kibővített vezetőségi határozat


Az Vezetőség egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a II. csoport képviselőjének Ludvigh József nyá hőr alez-t. A 2014. február 15.-i Közgyűlésig megbízva.
23.(2013.12.04.) számú kibővített vezetőségi határozat


Az Vezetőség egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a IV. csoport képviselőjének Holecska Józsefnét. A 2014. február 15.-i Közgyűlésig megbízva.24.(2013.12.04.) számú kibővített vezetőségi határozat


Az Vezetőség egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a 2014. évi költségvetési tervet. Felhatalmazta a vezetőséget, hogy az éves Közgyűlés elé terjessze.
25.(2013.12.04.) számú kibővített vezetőségi határozat


Az Vezetőség egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2014. évi Munkatervet és felhatalmazta a vezetőséget, hogy az éves Közgyűlés elé terjessze.
26.(2013.12.04.) számú kibővített vezetőségi határozat


Az Vezetőség egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Verasztó István tagfelvételét 2014. január 01.-i hatállyal a VI. csoportba.
27.(2013.12.09.) számú vezetőségi határozat


Az Elnökség 4 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a kibővített vezetői értekezleten Jenei Sándor makói csoport képviselője által felvetett 2014. évi költségvetési terv módosító javaslatát elutasítja.


Orosháza, 2013.


6.(2013.03.06.) számú elnökségi határozat


Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a NEA által 2013. évre kiírt szakmai pályázaton Egyesületünk a négy napos Bükki történelmi helyek és gyógyfürdők meglátogatásával vesz részt.


Orosháza, 2013.

Kibővített Elnöki Ülés Határozat


7.(2013.04.03.) számú elnökségi határozat

A Kibővített Elnökség 10 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta, Dr Faludi János nyá rendőr őrgy és felesége Faludi Jánosné tagfelvételi kérelmét. A Levelező csoportba kerültek besorolásra.

Orosháza, 2013.

Kibővített Elnöki Ülés Határozat


8.(2013.04.03.) számú elnökségi határozat


A tagdíjat március 31.-ig nem fizető tagjainkat a névjegyzékből 2013.04.03.-i hatállyal törölni kell. Ezek a tagok a következők: Fehér László III. csoport, Lévai István V. csoport, Csendes Sándor Lökösházi csoport, Dőri Lászlóné Lökösházi csoport, Sin Sándor Levelező csoport.

Orosháza, 2013.


9.(2013.05.03.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Megyik Lajosné nyugállományú rendőr közalkalmazott felvételi kérelmét. A Levelező csoportba került besorolásra.

Orosháza, 2013.


10.(2013.05.03.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Ravasz Ferenc nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós felvételi kérelmét. A Levelező csoportba került besorolásra.

Orosháza, 2013.


11.(2013.05.03.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Nagy Ida családtag felvételi kérelmét. A Levelező csoportba került besorolásra.

Orosháza, 2013.


12.(2013.06.05.) számú kibővített vezetőségi határozat


Az Vezetőség egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2013. június 29.-én tartandó Határőr Nap szervezőbizottságát, melynek Elnöke: Zipperer József, tagjai: Zsurka Jánosné, Kunos Sándorné, Hudacsek Géza, Papp Imre, Szeles István.

Orosháza, 2013.


13.(2013.07.01.) számú elnökségi határozat


Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Ujj György Imre tagfelvételi kérelmét 2014. 01. 01. hatállyal, addig minden rendezvényünkön jogosult részt venni. A VII. számú csoportba tartozik.

Orosháza, 2013.

Kibővített Vezetőségi Ülés Határozat


14.(2013.09.04.) számú elnökségi határozat


Az Elnök Úr javaslatát, miszerint a lökösházi és battonyai csoportokat vonjuk össze egy csoporttá, mivel a tagok száma lecsökkent az ülés egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A két csoport 2014.01.01. hatállyal egy csoportként működik.


Orosháza, 2013.


Kibővített Vezetőségi Ülés Határozat


15.(2013.09.04.) számú elnökségi határozat


Az Elnök Úr javaslatát, miszerint az összevont lökösházi és battonyai csoportokat Varga István csoport képviselő vezesse helyettesítve Cseh Istvánt, akinek egészségi állapota megromlott, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással elfogadta az ülés. A csoport képviselői teendőket a Közgyűlés Határozatáig látja el Varga István.


Orosháza, 2013.


Elnökségi Ülés Határozat


16.(2013.10.02.) számú elnökségi határozat

Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Iványiné Csordás Mária felvételét pártoló tagnak a IV. csoportba 2014.01.01. hatállyal, azzal a kitétellel, hogy az Egyesület rendezvényein addig is részt vehet feltételek nélkül.

Orosháza, 2013.


Elnökségi Ülés Határozat


17.(2013.10.02.) számú elnökségi határozat


Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Bóka Istvánné felvételét pártoló tagnak a IV. csoportba 2014.01.01. hatállyal, azzal a kitétellel, hogy az Egyesület rendezvényein addig is részt vehet feltételek nélkül.


Orosháza, 2013.


Elnökségi Ülés Határozat


18.(2013.10.02.) számú elnökségi határozat


Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Verasztó Istvánné felvételét pártoló tagnak a VI. csoportba 2014.01.01. hatállyal, azzal a kitétellel, hogy az Egyesület rendezvényein addig is részt vehet feltételek nélkül.


Orosháza, 2013.


Elnökségi Ülés Határozat


19.(2013.10.02.) számú elnökségi határozat


Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Héjas Lászlóné felvételét pártoló tagnak a VI. csoportba 2014.01.01. hatállyal, azzal a kitétellel, hogy az Egyesület rendezvényein addig is részt vehet feltételek nélkül.


Orosháza, 2013.20.(2013.11.06.) számú elnökségi határozat


Az Elnökség 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2014. évre készítendő pályázatokat a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium szabadidős tevékenység támogatására nyújtsuk be.

Orosháza, 2013.


LEZÁRVA!


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe