Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Határozatok 1

2015 Archiv

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

A 2015. február 14-i éves beszámoló

KÖZGYŰLÉSEN hozott határozatok

 

1./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyv vezetőnek Labádi Sándorné tagot.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek: Szeles István és Kocka Ferenc tagokat.

 

2./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a meghívóban szereplő és a levezető Elnök által előterjesztett napirendi pontokat.

 

3./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Vezetőség éves beszámolóját.

 

4./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Közhasznúsági és a Költségvetési beszámolókat.

 

5./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a PEB. Elnökének éves beszámolóját.

 

6./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2015.évi MUNKATERVET.

 

7./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2015. évi Költségvetési Tervet.

 

8./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megbízta Papp Imre Lászlót a Kulturális Szervezői feladatok ellátásával, egyben felmentette az V. számú csoport képviselői feladatkör alól.

 

9./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Szigeti Bélát az V. számú csoport képviselőjének.

 

10./2015. február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúan 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Sin Géza a VI. számú csoport képviselőjének egészségügyi panaszokra való hivatkozással a lemondását.

 

11./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúan – 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Verasztó István tagot a VI. számú csoport képviselőjének.

 

12./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúan 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Bráyer Pál nyá.tü.zls-nak a VII.csoport képviselőjének lemondását (eü.ok miatt)

 

13./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúan 107 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a VII. csoport képviselőjét Szász Istvánné nyá.tü.ka-t.

 

14./2015.február 14-i Közgyűlési Határozat

Elhalálozás miatt megüresedett Jelölő Bizottság Elnöki posztra javasolt Zsarnai Imre nyá.hőr.alez-t egyhangúan 107 igen szavazatta, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta.

 

Orosháza 2015.február 14.

 

 


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe