Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Határozatok 2

2015 Archiv

Vezetőségi Ülés Határozat


9.(2015.03.04.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség 2 igen és 4 nem szavazattal elutasította Hortobágyi Zoltán Elnök javaslatát, hogy a Magyarkanizsai (szerb) Nyugdíjas Egyesülettel együttműködési szerződést kössön Egyesületünk.


Orosháza

Vezetőségi Ülés Határozat


17.(2015.07.01.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Pusztai Mihály nyá r. tzls tagfelvételi kérelmét 2015. július 01. határidővel a Levelező csoportba.

Vezetőségi Ülés Határozat


10.(2015.03.04.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Kiss László nyá hőr alez tagfelvételi kérelmét. Nevezett az I. csoport tagjai közé tartozik.


Orosháza

Vezetőségi Ülés Határozat


18.(2015.07.01.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Pusztai Mihályné családtag felvételi kérelmét 2015. július 01. határidővel a Levelező csoportba.

Vezetőségi Ülés Határozat


11.(2015.03.04.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Pozsár András nyá hőr ka tagfelvételi kérelmét. Nevezett az I. csoport tagjai közé tartozik.


Orosháza

Vezetőségi Ülés Határozat


19.(2015.08.05.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Éves Munkatervben 2015. szeptember 25.-ére tervezett sport és egészségügyi nap megrendezését nem hajtja végre, mivel a Határőr napon hasonló feladatok kerültek megtartásra.

Vezetőségi Ülés Határozat


12.(2015.03.04.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Hortobágyi Zoltán Elnök javaslatát, hogy az Egyesület címerével ellátott pólókból (XL) és sapkákból 10-10 db-ot az Egyesületnek rendeljünk. Felhasználása pl: kolbászfesztivál csapat, Budapest sportversenyen résztvevők.

Orosháza

Vezetőségi Ülés Határozat


20.(2015.08.05.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta, hogy a Munkatervünkben szeptember hónapra tervezett Szegedi kirándulás szeptember 22.-ére kerüljön megszervezésre, egyben megbízta Kunos Sándorné Titkárt a lebonyolítási feladatok végrehajtásával.


13.(2015.04.01.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Barta Károly szolg jár hőr alez törlését a névjegyzékből. Az Alapszabály IV. fejezet 2. pont a. alpontja írja elő a tagdíj fizetési kötelezettséget, a III. fejezet 2. pont 4. franciabekezdése alapján a tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tag törölhető az Egyesület névjegyzékéből, ezzel tagsági viszonya megszűnik.

Orosháza


21.(2015.08.05.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Pál Istvánné tagfelvételi kérelmét 2015. augusztus 15.-i hatállyal. A levelező csoport tagja lesz. Egyben előírja a vezetőség, hogy a felvett tag féléves tagdíjat fizessen az Egyesület pénztárába.


14.(2015.04.01.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Kókainé Bokor Ibolya tagunk kérését, a IV. csoportból a VI. csoportba való áthelyezéséről.

Orosháza


22.(2015.08.05.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Ludvig József javaslatát, hogy a Nagyszalontai nyugdíjas Egyesülettel vegyük fel a kapcsolatot esetleges együttműködés céljából, egyben megbízta Őt, hogy vegye fel a kapcsolatot. Végleges döntés az éves Közgyűlésen lesz.

Orosháza


15.(2015.05.06.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség 9 fő igen szavazattal 7 fő nem szavazattal felhatalmazta Elnök Urat, hogy vegye fel a kapcsolatot Magyarkanizsa nyugdíjas rendőr egyesületével és készítsék elő az együttműködési megállapodást, melyről a Közgyűlés hoz határozatot.


Orosháza


23.(2015.09.02.) számú vezetőségi határozat


A Kibővített Vezetőség egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül felhatalmazta a Vezetőséget, hogy a Jelölő Bizottság egy tagját válassza meg.

Orosháza, 2015.

16.(2015.05.06.) számú vezetőségi határozatA Vezetőség 15 fő igen és 1 fő ellenszavazattal elfogadta a Határőr napi szervező bizottságot Papp Imre László főszervező, tagok: Zipperer József, Zsurka Jánosné, Ludvig József.

Orosháza


24.(2015.09.02.) számú vezetőségi határozat


A Kibővített Vezetőség egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül megbízza az október 03.-án tartandó Idősek Világnapi rendezvény megszervezésére: Papp Imrét, Kunos Sándornét, Zsurka Jánosnét, Hortobágyiné Bubela Máriát.


Orosháza


25.(2015.09.02.) számú vezetőségi határozat


A Kibővített Vezetőség egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Idősek Világnapi rendezvényünkön a 80 év feletti tagjaink nem fizetnek részvételi díjat, a többi tagunk pedig 1.100,- Ft részvételi díjat fizet. A különbözetet Egyesületünk költségvetéséből fedezzük.

Orosháza


26.(2015.09.02.) számú vezetőségi határozat


A Kibővített Vezetőség egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül megbízza az október 23.-án Békéscsabán megtartandó Kolbászgyúró Versenyen való részvétel előkészítésére Holecska Józsefet, Hortobágyi Zoltánt, Rácz Mihályt.

Orosháza


27.(2015.09.02.) számú vezetőségi határozat


A Kibővített Vezetőség egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül megbízta a november 14.-én tartandó Kerekévfordulósok köszöntésére tartandó rendezvényünk megszervezésére Zipperer Józsefet, Zsurka Jánosnét, Kunos Sándornét, Hudacsek Gézát.

Orosháza


28.(2015.09.02.) számú vezetőségi határozat


A Kibővített Vezetőség egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül megbízza Ludvig Józsefet, hogy folytassa a kapcsolat felvételt, illetve az együttműködési megállapodás előkészítését a Nagyszalontai Nyugdíjas Egyesülettel.

Orosháza


29.(2015.10.07.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Kocka Ferenc megbízását a Jelölő Bizottság tagjának.

Orosháza


30.(2015.10.07.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a IV. csoport tagjainak szétosztását a többi csoport között, a csoport vezetőjének azonnali hatályú felmondása miatt.

Orosháza


31.(2015.11.03.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Vizi Ferenc tagfelvételi kérelmét a III. csoport tagjai közé 2016. január 01.-i hatállyal.


Orosháza


32.(2015.11.03.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Vizi Ferencné tagfelvételi kérelmét a III. csoport tagjai közé 2016. január 01.-i hatállyal.


Orosháza


33.(2015.12.02.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Gabnai István megbízását az V. csoport képviselőjéül az éves Közgyűlésig.

Orosháza


34.(2015.12.02.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Dimák János nyá hőr alez megbízását a Gyulai csoport képviselőjéül az éves Közgyűlésig.

Orosháza


35.(2015.12.02.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Tóth Tiborné rka tagfelvételi kérelmét a IV. csoportba 2016.01.01. hatállyal.

Orosháza


36.(2015.12.02.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Kiss Gábor r.zls tagfelvételi kérelmét a IV. csoportba 2016.01.01. hatállyal.

Orosháza


37.(2015.12.02.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Kiss Gáborné tagfelvételi kérelmét a IV. csoportba 2016.01.01. hatállyal.

Orosháza


38.(2015.12.02.) számú vezetőségi határozat


A Vezetőség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Orosháza Városi Önkormányzattól támogatásként kapott 100.000,- Ft-ot többfunkciós nyomtató, fényképezőgép és pendrive-k beszerzésére fordítsa a Vezetőség.

Orosháza


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe