Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Költségvetési

2016 Archiv > Beszámoló...


Az Egyesületünknek 2015. január 1-én 818.380.-Ft tőkéje volt.

2015 évben a bevételünk a következőképpen alakult. 147 fő tagdíj befizetéséből 266.250.-Ft –t könyvelhettünk el.
Ez az összeg 21.250.-Ft-al maradt el a tervezett bevételtől.
Tagi adományból 40.860.-Ft folyt be, a rendezvény költséghozzájárulás a tagok által összesen 444.000.-Ft volt. Az Önkormányzattól pályázat útján elnyertünk 20.000.-Ft-ot, valamint az Önkormányzat pályázat útján elnyert 1.000.000.-Ft-ból Egyesületünknek 100.000.-Ft-ot jutatott. A személyi jövedelemadó 1%-ból 49.211.-Ft-ot utalt át a számlánkra az adóhatóság. Az egyen pólók és sapkák elkészítésére a tagok 139.500.-Ft-ot fizettek be. A bankszámlán elhelyezett pénz utáni kamat jóváírás összege: 673.-Ft. Az összes bevételünk 2015 évben: 1.160.494.-Ft.

A kiadásokat a költségvetési tervnek megfelelően csoportosítottuk.

Ügyvitel, működési kiadások:
2015 évben a tervnek és szerződésnek megfelelően átutaltuk a könyvelő részére a könyvelési díjat, mely 20.000.-Ft. Továbbá átutaltuk a Megyei Nyugdíjas Szövetség részére a tagdíjat amely 14.000.-Ft, a Kistérségi Nyugdíjas Egyesület tagdíját 7.000.-Ft-ot, a Civil Szervezetek Szövetsége tagdíját 4.000.-Ft-ot, a REHOSz tagdíjat, mely 5.000.-Ft volt. A befizetett tagdíjnál a tervhez viszonyítva 2.500.-Ft megtakarítás jelentkezett.
Nyomtatvány irodaszerre 16.425.-Ft-ot fordítottunk. A tervhez viszonyítva 23.575.-Ft-ot takarítottunk meg. Egyéb költségként jelentkezett a NEA-15 pályázat jelentkezési díja,mely 2.000.-Ft a fénykép előhívás amely 24.490.-Ft, ezt a költséget a tagi adomány teljes egészében fedezte, továbbá egyéb kiadás még a pólók sapkák készítése,szitázási költsége összesen:
294.513.-Ft volt,melyből az Egyesület a szitázási költséget teljes egészében magára vállalta ez az összeg 155.013.-Ft, a tagok 139.500.-Ft-al járultak hozzá,virág palánta vásárlása 3.600.-Ft-ért, a Szerb- Magyar találkozó pedig 27.440.-Ft-ba került. A tervhez viszonyítva a megtakarításunk 18.097.-Ft.

Beteglátogatás:
Ebben az évben 9 főt látogattunk meg, melyre 11.490.-Ft-ot
fordítottunk. Ezt az összeget teljes egészében az Szja 1%-a fedezte. A tervhez viszonyítva 3.510.-Ft megtakarítás jelent-
kezett.

Kerekévfordulósok köszöntése
Kerekévfordulósok köszöntésére, mely ebben az évben 33 főt érintett 101.912.-Ft-ot fordítottunk. Ebből az Szja 1%-a 42.935.-Ft-ot fedezett. A tagi hozzájárulás 39.000.-Ft volt. A tervhez viszonyítva 22.088.-Ft megtakarítás volt.

Kegyeleti kiadás
Kegyeleti kiadásra 25.000.-Ft-ot költöttünk. Ebben az évben három tagtársunk temetésére vásároltunk koszorút. Részt vettünk a városi koszorúzásokon: Március 15-én és Október
6-án, ahol Egyesületünk nevében a vezetőség egy-egy koszorút helyezett el. A Hősök Napja tiszteletére a volt Határőr Laktanya területén levő kopjafát szintén megkoszorúztuk. Az összes költségből a Szja 1%-a 21.500.-Ft-ot fedezett. A tervhez viszonyítva a megtakarítás 10.000.-Ft.

Rendezvények kiadásai:
Különböző rendezvényekre összesen: 793.299.-Ft-ot fizettünk ki. Ebből a tagi hozzájárulás 444.000.-Ft volt. A Nagyszénási a Csanádapácai Nyugdíjas Egyesületek, valamint a kistérségi Nyugdíjas találkozó rendezvényére összesen: 4.200.-Ft-ot, a Román- Magyar találkozóra 2.000.-Ft-ot fordítottunk. Ezek terven felüli költségként jelentkeztek. A Közgyűlés költsége 199.420.-Ft, a tagi hozzájárulás 112.000.-Ft. A tervhez viszonyítva 7.420.-Ft túlfizetés keletkezett. A Nemzetközi Nőnap összes költsége 137.270.-Ft, melyből a tagi hozzájárulás 111.000.-Ft, a tervhez viszonyítva 23.730.-Ft megtakarítás volt. Megyei Idősek Világnapja költsége: 6.000.-Ft, a megtakarítás 24.000.-Ft. Idősek Világnapja költsége: 211.239.-Ft, a tagi hozzájárulás 125.000.-Ft, a tervhez viszonyítva 13.761.-Ft megtakarítás volt. Kibővített vezetői értekezletre 23.336.-Ft-ot fordítottunk, a tervel szembena megtakarítás 11.664.-Ft.
A férfi napi rendezvény teljes költségét a tagi hozzájárulás fedezte, így 30.000.-Ft megtakarítás keletkezett. A Határőrség Napja rendezvény 98.849.-Ft-ba került, ebből a tagi hozzájárulás 57.000.-Ft volt. Az Önkormányzattól pályázati úton elnyert összeg 20.000.-Ft amely itt lett felhasználva, megtakarítás 128.151.-Ft. Egy napos kirándulásunkra 45.160.-Ft-ot fordítottunk a tervezett 70.000.-ft-al szemben, a megtakarítás 24.840.-Ft. Teljes megtakarítás az egészségügyi és sport napra betervezett 50.000.-Ft. A vidéki csoportjaink közül a gyulai csoport 14.825.-Ft-ot költött útiköltségre, a lökösházi csoport 12.000.-Ft-ot költött a kint megtartott kibővített vezetői értekezleten étkezésre. A battonyai csoport nem használta fel a tervezett költséget. A vidéki csoportok megtakarítása összesen: 15.675.-Ft a tervvel szemben.
A rendezvények kiadásainál az összes megtakarításunk 286.201.-Ft a tervvel szemben.
Az Önkormányzattól kapott 100.000.-Ft-ból egy darab nyomtatót és egy darab digitális fényképezőgépet vásároltunk az Egyesület részére, mely összesen 112.720.-Ft-ba került. 12.720.-Ft önerőt használtunk fel.

Bankszámla vezetési díjra
18.093.-Ft-ot vont le a pénzintézet a számlánkról.
Az összes kiadásunk 2015 évben 1.443.167.-Ft
Az év végi zárókészletünk: 535.707.-Ft, ebből a bankszámlán : 500.010.-Ft, a házi pénztárban 35.697.-Ft van.

Orosháza 2016. január 20.

Hortobágyi Zoltán Zsurka Jánosné
Elnök Gazd.vez.


A beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta 2016. február 20-án.Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe