Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Közhasznúsági

Beszámolók

Közhasznúsági beszámoló 2017 év


A közhasznúsági beszámolót az Alapszabályzatban meghatározott hét szempont szerint kellett elkészíteni.

1. Számviteli beszámoló

A Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete 2017 évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze, mely áll a közhasznú eredmény kimutatásból és a mérlegből.
Az eredmény kimutatás alapján a nettó árbevétel: 1.264 eft. Ez összetevődik a tagdíj bevételből mely: 495 eft, adományból: 142 eft rendezvények tagi hozzájárulásából: 449 eft, valamint egyéb támogatásból melynek összege: 184 eft. Anyagjellegű ráfordítások: 219 eft. Személyi jellegű ráfordítások: 857 eft. Az eszközök összege: 718 eft, mely megegyezik a források összegével.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben az Egyesület 50.000.-Ft támogatást könyvelhetett el, melyet az Önkormányzat által kiírt pályázaton nyert el. Ezt az összeget az Idősek Világ Napi rendezvénnyel egybekötött Egyesület 25 éves évfordulós rendezvényén használtuk fel.

3. Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

Az Egyesület mérleg szerinti eredménye az előző évhez képest 164e ftnövekedett.

4. Célszerinti juttatás kimutatása

Egyesületünk ebben az évben 23.400.-Ft támogatást nyújtott az Orosházi Képzőművészeti Egyesület részére.A kerekévfordulósok köszöntésére 77.550.-Ft-ot fordítottunk, beteglátogatásunk 11.162.-Ft-ba volt, valamint a kegyeleti kiadásunk 33.000.-Ft-ba került.

5. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás, egyéb támogatás mértéke

2017 évben Egyesületünk 325.287.-Ft támogatást kapott. Ez összetevődik az egyesületi tagok adományából: 151.568.-Ft az Önkormányzat támogatásából: 50.000.-Ft, valamint az adóhatóság által átutalt Szja 1%-ból amely összege: 123.719.-FT.

6. A közhasznú Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

Egyesületünk vezetői – mivel társadalmi munkában végzik tevékenységüket – semmilyen juttatásban nem részesülnek.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló

Mivel Egyesületünk közhasznú szervezet, az Alapszabályzatunkban meghatározott feladatok közül a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása címszó alatt ebben az évben is folytattuk az előző években megkezdett kerekévfordulósok köszöntését közösen megtartott rendezvény keretében, melyen az ünnepeltek közvetlen családtagjai is részt vehettek.

Kulturális tevékenység keretében megtartottuk 91 fő részvételével a Nőnapi ünnepséget. Májusban megtartottuk a már hagyománnyá vált férfinapot 76 fő részvételével, ahol a hölgyek által előadott sikeres műsorszámok után mindenki megsüthette a szalonnáját. Június hónapban első alkalommal szerveztük meg a családi ügyességi versenyt 44 fő részvételével. Július hónapban került sor az első 4 napos kirándulásra 48 fő részvételével, amely keretében megtekintettük Erdély olyan nevezetességeit, amelyet még nem láttunk. Szeptember elején valósítottuk meg a második 4 napos kirándulásunkat „Somogy országba” szintén 48 fő részvételével. Szeptember utolsó napján tartottuk meg az év legnagyobb rendezvényét az Idősek Világ Napjával összevont Egyesületünk 25. évfordulóját 153 fő részvételével. Továbbá részt vettünk az Önkormányzat által szervezetett Március 15-i és Október 6-i koszorúzási ünnepségeken, ahol Egyesületünk is elhelyezte koszorúit.

Áprilisban megtartottuk a köztisztasági napot 30 fővel, a laktanyában található kopjafa környékét tettük rendbe, valamint a volt gyopárosi pihenőháznál végeztünk kerti munkát.

Részt vettünk más nyugdíjas egyesületek rendezvényein is, így áprilisban 4 rendezvényen képviseltettük magunkat. 6 fővel a Nyugdíjas
Szövetség rendezvényén, a megyei RFK által szervezett ünnepségen, 8 fővel az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének rendezvényén valamint 5 fővel a Rákóczi-telepi nyugdíjasok rendezvényén.

Májusban Nagyszalontán, Magyarkanizsán, Békéssámsonon és az Orosházi Fegyveres Erők Nyugdíjas Egyesületének rendezvényén képviseltettük magunkat.

Júliusban szintén Magyarkanizsán voltunk 14 fővel.

Augusztusban 40 fővel vettünk részt a Nyugdíjas Szövetség által szervezett egészségügyi és sport napon, valamint 8 fővel képviseltettük Egyesületünket az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének rendezvényén.

Szeptemberben Békéssámsonon voltunk 4 fővel. Októberben 26 fővel a Nyugdíjas Szövetség által szervezett rendezvényen vettünk részt.

Decemberben a Megyei Rendőr-főkapitányság által szervezett ünnepségen 118 fővel vettünk részt, valamint a Csongrád megyei Nyugdíjas Rendőri Egyesület meghívására halfesztiválon képviseltettük magunkat 12 fővel és meghívásukra szintén 12 fővel vettünk részt a karácsonyi ünnepségükön.

Még egy fontos esemény zajlott le december 31-én. amikor megkoszorúztuk a volt Határőr laktanya kapujában elhelyezett emléktáblát a Határőrség megszűnésének 10. évfordulója alkalmából.

Kulturális örökség megóvása keretében a volt Határőr Laktanya területén lévő kopjafa környékét tettük rendbe és koszorúztuk meg a Hősök Napján.

Orosháza 2018.01.12.

Hortobágyi Zoltán
Egyesület Elnöke

Zsurka Jánosné
Gazdasági Vezető

Záradék
E közhasznúsági jelentést a Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete 2018.02.10-i közgyűlésén egyhangúlag elfogadta.Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe