Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Közhasznúsági

2016 Archiv > Beszámoló...

Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete Közhasznúsági beszámoló 2015 év


A közhasznúsági beszámolót az Alapszabályzatban meghatározott hét szempont szerint kellett elkészíteni:

Számviteli beszámoló
A Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete 2015 évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze, mely áll a közhasznú eredmény kimutatásból és a mérlegből.
Az eredmény kimutatás alapján a nettó árbevétel:1.160 eFt. Ez összetevődik tagdíj bevételből mely: 366 e Ft egyéb támogatásból:169 e Ft adományokból : 625 e Ft. A pénzügyi műveletek bevétele annyira kevés összeg, hogy nem éri el az ezer forintot sem.
Anyagjellegű ráfordítások: 503 e Ft, személyi jellegű ráfordítások: 827 e Ft
egyéb szolgáltatás költsége ( bankktg ): 18 e Ft. értékcsökkenési lírás :
113 e Ft. A forgóeszközök összege: 535 e Ft.

Költségvetési támogatás felhasználása:
Tárgyévben az Egyesület 120.000.-Ft támogatást könyvelhetett el, mely összetevődik az Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert 20.000.-Ft-ból, amelyet a Határőr napi költség fedezetére használtunk fel, valamint szintén az Önkormányzattól kaptunk pályázaton kívül 100.000.-Ft-ot, mely az Önkormányzat által meghatározott célra lehetett elkölteni. Egyesületünk ebből az összegből nyomtatót és fényképezőgépet vásárolt.
( 2.sz melléklet )

Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület mérleg szerinti eredménye -724 eFt, a tőkéje pedig csőkkent 20 eFt-al az előző évhez viszonyítva. ( 3.sz.melléklet )

Célszerinti juttatások kimutatása
Egyesületünk ebben az évben célszerinti juttatást senkinek nem fizetett.
( 4.sz.melléklet )

K
özponti költségvetési szervtől kapott támogatás, egyéb támogatás mértéke
évben Egyesületünk 210.071.-Ft támogatást kapott. Ez összetevődik az Egyesületi tagok adományából mely: 40.860.-Ft az Önkormányzat támogatásából amely: 120.000,-Ft és az adóhatóság által átutalt
Szja 1%-ból melynek összege: 49.211.-Ft ( 5 sz. melléklet )

A közhasznú Egyesület vezető tisztségvelőinek nyújtott juttatások
értéke
Egyesületünk vezetői – mivel társadalmi munkában végzik tevékenységüket – semmilyen juttatásban nem részesülnek.(6.sz.melléklet )

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámoló
Mivel Egyesületünk közhasznú szervezet, az Alapszabályzatunkban meghatározott feladatok közül a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása címszó alatt ebben az évben folytattuk az előző években megkezdett kerekévfordulósok köszöntését közösen megtartott rendezvények keretében, melyen az ünnepeltek közvetlen családtagjai is részt vehettek. Ha értesítést kaptunk beteg tagtársainkról, akkor azokat meglátogattuk. Az elhunyt tagtársaink temetésén képviseltük Egyesületünket, és koszorút helyeztünk el sírjukon. Kettő fővel részt vettünk a Civil Szervezetek Szövetsége által rendezett tájékoztatókon, ahol segítséget nyújtottak a pályázatok elkészítéséhez. Ebben az évben benyújtott pályázatunk ugyan nyert, de anyagi juttatást nem kaptunk.
Kulturális tevékenység keretében megtartottuk a Nőnapi ünnepséget, melyen 90 fő vett részt. Április hónapban megtartottuk a Munkatervünk szerinti 1 napos kirándulásunkat 20 fővel. Budapestre látogattunk, ahol megtekintettük a sziklakórházat, múzeumot és megnéztük a Fészek klubban a SAS kabaré egyik előadását. Májusban megtartottuk a már hagyománnyá vált férfi napot melyen 70 fő vett részt és süthette a szalonnáját a sikeres műsorszámok után. Júniusban megrendeztük a Határőrség Napját, melyen részben vendégül láttuk a megjelent 130 főt.
Októberben sor került az Idősek Világnapja rendezvényre, melyen 120 fő vett részt. Rendszeresen részt vettünk más Egyesületek rendezvényein,így márciusban a Fegyveres Erők Testületek Nyugállományú klub meghívására vettünk részt, ahol szalagot is kötöttünk zászlójukra. Áprilisban a Megyei Rendőr-főkapitányság szervezésében 35 fővel részt vettünk a Szent-György napi rendezvényen. Május 1-én 15 fő látogatott Budapestre a Belügyi Majálisra. Május hónapban 5 fővel részt vettünk a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubjának Honvédelmi Napi rendezvényén, továbbá a Rákóczi telepi Nyugdíjas klub meghívására 10 fő vett részt, a megyei családi egészségügyi és sport napon 25 fővel képviseltettük magunkat. Június hónapban Békéssámsonon voltunk 5 fővel egy regionális nyugdíjas találkozón. Július hónapban volt megrendezve a járási IX. Kulturális Fesztivál melyen 30 fővel képviseltettük magunkat. Szeptember hónapban 8 fővel részt vettünk a halfesztiválon Szegeden, 8 fő kirándult Erdélybe a Megyei Rendőr-Főkapitányság nyugdíjas Egyesülete szervezésében, valamint 7 fő képviselte Egyesületünket a Szanazugban megrendezett nyugdíjas egészségügyi és sport napon. Októberben 4 fő részt vett Nagyszalontán az ottani Nyugdíjas Egyesület meghívására az Idősek Világnapi rendezvényen. Decemberben 2 rendezvényen képviseltettük magunkat:
az orosházi Fegyeveres erők és Testületek Nyugállományú Klubja megalakulásának 50.évfordulójára rendezett ünnepségen 4 fővel vettünk részt, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság által rendezett nyugdíjas találkozón 103 fővel képviseltettük magunkat.

Ebben az évben is megszerveztük és lebonyolítottuk a 4 napos kirándulásunkat, melynek keretében Palócföld nevezetességeit látogattuk meg, változatos programokon keresztül ismertük meg Mikszáth Kálmán és Madách Imre életét, munkásságát. A kiránduláson 47 tagtársunknak sikerült kikapcsolódni.

Kulturális örökség megóvása keretében a volt Határőr laktanya területén lévő kopjafa környékét rendbe tettük, és a Hősök Napján megkoszorúztuk.
Részt vettünk a városi koszorúzási ünnepségeken március 15-én és október 6-án, ahol az Egyesület nevében a vezetőség minden alkalommal koszorút helyezett el a hősök emlékére.
Környezetvédelmi nap keretében 40 fő 19 zsák szemetet gyűjtött össze a Városüzemeltetési Zrt által meghatározott területeken.
December hónapban részt vettünk a „Mindenki karácsonya „ rendezvényen melyen bográcsban gulyáslevest főztünk és zsíros kenyeret osztottunk a rászorulók részére. Egyesületünk 15 fővel képviseltette magát.

Orosháza 2016.január. 20

Hortobágyi Zoltán
Elnök

Zsurka Jánosné
Gazd.vez.


Záradék:
E közhasznúsági jelentét a Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete
2016.02.20-i Közgyűlésén egyhangúlag elfogadta.Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe