Nyugdíjasok Weboldala


A tartalomhoz

Főmenü:


Mérleg

Beszámolók

2017. évi pénzügyi beszámoló


Az Egyesületünknek 2017. január 1-én 524.891.-Ft saját tőkéje volt. 2017 évben a bevételünk a következőképpen alakult:

A 165 fő tagdíj befizetéséből 495.000.-Ft-ot könyvelhettünk el. Ez az összeg 45.000.-Ft-al több a tervezett bevételtől. Tagi adományból 151.568.-Ft folyt be, amely az eddigi mindenkori legnagyobb összeg. Itt kiemelve a Csiki Patika hozzájárulását mely 10.000:-Ft. A rendezvények tagi hozzájárulása 443.450.-Ft volt. Az Önkormányzati pályázaton 50.000.-Ft-ot sikerült nyernünk. A személyi jövedelemadó 1%-ból 123.719.-Ft-ot utalt át a NAV az Egyesület számlájára. A bankszámlán elhelyezett pénzösszeg utáni kamat jóváírás 667.-Ft. Az összes bevételünk 2017. évben 1.264.405.-Ft.

A kiadásokat a költségvetési tervnek megfelelően csoportosítottuk.

  • Ügyvitel, működési kiadások


2017 évben a tervnek és a szerződésnek megfelelően átutaltuk a könyvelő részére a könyvelési díjat, mely 20.000.-Ft. továbbá átutaltuk a REHOSZ tagdíját 2.500.-Ft-ot, a Megyei Nyugdíjas Szövetség tagdíját 14.000.-Ft-ot, valamint a Járási Nyugdíjas Egyesület tagdíját, mely 8.000.-Ft. A tagdíjaknál a tervhez képest 500.-Ft túlfizetésünk volt. Nyomtatvány vásárlásra 6.110.-Ft fordítottunk, mely a tervhez képest 28.890.-Ft megtakarítást mutat. Egyéb költségként könyveltük el a fényképelőhívást 42.465.-Ft-ért, NEA pályázat nevezési díját 2.000.-Ft-ért, könyvvásárlást 7.640,-Ft-ért, virágvásárlást 18.600.-Ft-ért, tombolatárgy vásárlása 7.443.-Ft-ért, nyakkendő készítése 15.755.-Ft-ért, zászló vásárlás 4.500.-Ft-ért, kötény szitázása 12.750.-Ft-ért. Így az egyéb költség összesen 20.973.- Ft-al több a tervezettől. Bérleti díjra és az Orosházi Képzőművészek támogatására 23.400.-Ft-ot utaltunk át, itt a tervhez képest 1.600.-Ft megtakarításunk keletkezett. Összességében az ügyvitel, működési költségnél a tervhez képest 16.383.-Ft túlfizetésünk keletkezett. Ezt a többlet költséget a tagi adomány teljes egészében fedezte.

  • Kerekévfordulósok köszöntése


Kerekévfordulósok köszöntésére, mely ebben az évben 32 főt érintett 77.550.-Ft-ot fordítottunk. Ebből az Szja 1% 42.550.-Ft-ot fedezett. A tervhez viszonyítva 5.050.-Ft túlfizetés keletkezett.

  • Kegyeleti kiadás


Ebben az évben a városi koszorúzásokon kívül sajnos 4 fő temetésén kellett részt vennünk. Az összes kegyeleti kiadásunk 33.000.-Ft volt. Az Szja 1%-a ebből 18.000.-Ft-ot fedezett. A tervhez viszonyítva 2.000.-Ft megtakarításunk lett.

  • Beteglátogatás


Ebben az évben 11 főt látogattunk meg, melyre 11.162.-Ft-ot fordítottunk. Az Szja 1% -a 9.328.-Ft-ot fedezett. A tervhez képest 3.838.-Ft megtakarításunk keletkezett.

A NAV által 2016-ban átutalt Szja 1%-ból , mely 109.934.-Ft volt, 2016-ban 40.056.-Ft-ot, ebben az évben pedig 69.878.-Ft-ot használtunk fel.

  • Rendezvények költségei


Különböző rendezvényekre összesen kifizettünk 741.582.-Ft-ot. Ebből a tagi hozzájárulás 293.032.-Ft volt. A közgyűlés költsége 205.200.-Ft volt, melyből a tagi hozzájárulás 173.400.-Ft. A tervhez képest 38.000.-Ft megtakarításunk keletkezett. A Nőnapi rendezvényünk költsége 189.950.-Ft volt, melyből a tagi hozzájárulás 155.150.-Ft. A tervhez viszonyítva 200.-Ft megtakarításunk lett. A kibővített vezetői értekezlet költsége összesen 4.303.-Ft, a tervhez viszonyítva 30.697.-Ft többletünk lett. A Határőrség napja rendezvényünk sajnos elmaradt, de a serlegek és egyéb ajándékok költsége 11.474.-Ft-ba került. A tervhez viszonyítva 88.526.-Ft megtakarításunk keletkezett. A Megyei Idősek Világ napjára 14.000.-Ft-ot költöttünk. Itt 6.000.-Ft megtakarításunk lett. A horgász nap költsége 18.205.-Ft volt, így itt is megtakarításunk volt 11.795.-Ft. Az Idősek Világnapja 288.250.-Ft-ba került, ebből a tagi befizetés 120.000.-Ft, valamint az Önkormányzati pályázaton elnyert 50.000.-Ft-ot is itt használtuk fel, összes a tervhez viszonyítva 2.250.-Ft túlfizetésünk lett. A férfinapi rendezvényünk teljes egészében önköltséges volt, így a tervben szereplő összeg 20.000.-Ft megtakarításként jelentkezett.
A tervhez viszonyítva a rendezvények költségénél a megtakarításunk összesen: 245.468.-Ft.
Bankszámla vezetési díjra 15.664.-Ft-ot vont le a bank a számlánkról.
Az összes kiadásunk 2017 évben 1.091.497.-Ft.
Az év végi záró pénzkészletünk: 717.798.-Ft, ebből a bankban van: 713.196.-Ft a pénztárban van: 4.602.-Ft.

Orosháza 2018.01.12.

Hortobágyi Zoltán
Egyesület Elnöke

Zsurka Jánosné
Gazdasági Vezető

A beszámolót a közgyűlés elfogadta 2018. február 10-n.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe