HATÁRŐR NYUGDÍJASOK OROSHÁZI EGYESÜLETE

A tartalomból:  Honlap --- köszöntő, kezdőlapRólunk --- az Egyesület történeteKapcsolat --- üzenetküldési lehetőség a VezetőségnekAlapszabály --- az Egyesület AlapszabályaHatározatok --- vezetőségi, kibővített vezetőségi, közgyűlésiBeszámolók --- közhasznúsági, pénzügyi, adó 1%Galéria --- képes beszámolók az Egyesület éves tevékenységérőlKegyeleti --- Megemlékezés a tagtársaknak (Csak aktualitáskor jelenik meg!)Emlékek --- határőr emlékek, hagyományok, tradíciókMeghívó! --- programajánló (Csak aktualitás esetén jelenik meg!)

Orosháza booked.net
+18°C
Tartalomhoz ugrás

Rólunk

Az Egyesület megalakulása, működése


A Határőrség Nyugdíjas Egyesülete 1992-ben alakult meg az Orosházi Határőr Igazgatóság gondozási körében a Békés Megyei Bíróság hivatalos bejegyzésével.

Az egyesület vezetőségének minden téren könnyebb helyzete volt a jelenleginél, mivel a Határőrség Humán Szabályzata egyértelműen előírta a Határőrség Igazgatóságok részére a nyugdíjas egyesületekkel, illetve a tagokkal való foglalkozást, beleértve az anyagi és erkölcsi elismeréseket is.
Ehhez a szabályzóhoz azonban szükséges volt a "szubjektum" is, vagyis a Határőr Igazgató személye, hozzáállása. Nekünk szerencsénk volt, mivel Dávid Károly hör. ddtbk. volt az az igazgató, akinek a humánuma, kitartó empátiája, meghatározóan befolyásolta az egyesület tevékenységét.

A Határőrség és a Rendőrség 2008. január 01-jei integrációját követően az egyesület helyzete negatív irányban változott. Mivel a Határőrség megszűnt, a Rendőrségnek pedig nincs - jelenleg sem - humán szabályzata, mely a nyugdíjasokkal való foglalkozást előírná, így magunkra maradtunk. 2008. tavaszára szükségszerűvé vált, hogy valamilyen változás álljon be egyesületünk életébe, így kidolgoztunk egy Együttműködést, amely a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és az Egyesületünk között létre is jött, melyben rögzítésre kerültek azok a jogok és kötelezettségek, melyek mindkét felet terhelik, illetve megilletik.

Mivel központi szabály nincs, így a Megyei Főkapitány saját döntése alapján biztosította, és biztosítja jelenleg is az egyesületünk alapvető működéséhez szükséges anyagi, illetve tárgyi eszközöket a lehetőségéhez mérten.

Ennek alapján a volt határőrségi laktanyában a 4.sz. épület I. emeletén egy irodát biztosított számunkra, telefonnal és számítógéppel ellátva. Ezen kívül több más területen nyújt segítséget, melyet a Főkapitányság Humán Szolgálatánál kijelölt főelőadó koordinál.

Sajnos, számos részünkre alapvető feltétel, illetve juttatás szűnt meg az integrációval, amelyek érzékenyen érintettek bennünket. Ezek elsősorban anyagi jellegűek, mint pld.: megszűnt a 70 és 80 évet betöltött tagok miniszter általi elismerése (dísztőr, és díszkard) vagy megszűnt a kiemelkedő munkát végző nyugdíjas tagok anyagi elismerése.

Az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint tevékenységünkhöz szükséges alapvető eszközök, támogatások megvannak.

Mint már korábban volt róla szó, egyesületünk irodahelyisége a volt határőrségi laktanyában 4. sz. ép. I. emeletén található.

Fogadónap (óra) és pénztári nap (óra) minden hónap első szerdáján 09.00-12.00 között van. Az egyesület alapdokumentumait honlapunkon megtalálják.

Az egyesület létszáma 184 fő, melyből 74 fő vidéki, a többiek, orosháziak. Tagságunk legnagyobb része a Határőrségtől került nyugállományba, illetve családtag. Mindösszesen 7 fő pártoló tagunk van. Tagságunk átlagéletkora 66 év. Ami a nemek arányát illeti, összesen 75 hölgy tagunk van.

A viszonylag nagy létszám miatt lakóhely szerinti csoportokat hoztunk létre, így 7 orosházi, és 5 vidéki csoportunk van, melynek élén a közgyűlés által választott csoportképviselő áll.

Az egyesület élén a közgyűlés által megválasztott 4 tagú vezetőség (elnök, elnökhelyettes, titkár és gazdasági vezető) tevékenykedik, mely a csoportképviselők bevonásával irányítja az egyesület életét, tevékenységét. A 4 tagú vezetőség havonta 1 alkalommal (minden hó első szerdáján), a csoportképviselők bevonásával pedig negyedévente ülésezik.

Ezen kívül 3 állandó bizottságunk van, így a Pénzügyi Ellenőrző, Etikai-Fegyelmi, és Jelölő Bizottság, melynek elnökeit és tagjait a közgyűlés választja meg.

Mind a vezetőség, mind a bizottságok jogait, kötelességeit, feladatkörét az Alapszabályunk tartalmazza.

Tevékenységünk alapja célkitűzéseink megvalósítása.

  • Fenntartani és erősíteni tagságunk körében a határőr hagyományok ápolását
  • Az egyesület működési színvonalának, tárgyi, anyagi feltételeink javítása
  • Közéleti tevékenységünk, egyesületi aktivitásunk, együvé tartozásunk erősítése
  • A tagság hatékonyabb érdekképviseletének érvényesítése
  • A tagság életkörülményeinek, egészségügyi, szociális helyzetének figyelemmel kísérése, indokolt esetben azok lehetőség szerinti javításának kezdeményezése.

Orosháza, 2010.
Készítette:
Minden jog fenntartva!

Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete
5900 Orosháza, Gyopárosi u. 1.
Telefon:  68/510-220/82-25
Email.: hor.nyugd.egy.ohaza@citromail.hu     
Elindultunk:
Weboldalunk 11 éves!

Vissza a tartalomhoz